Hodiny Literatury #1 - Próza, Poezie & Základní vyprávěcí způsoby


Dnes jsou to tři měsíce od založení blogu a tak bych vám chtěla představit novou rubriku ve které bych se chtěla věnovat literární teorii. Asi to nebude úplně nejzábavnější, ale taky to nebude vycházet pravidelně a ne nějak moc často. Do každého dílu dám nějaké téma, které se vám pokusím vysvětlit, nebo vám ho představit. Pokud o tyto články bude vůbec někdo stát budu ráda kdyby jste mi napsali na jaké téma bych měla napsat další díl. Případně zase něco vyberu sama.
Něco podobného jsem zatím nikde neviděla, ale taky neznám všechny, tak je možné že už někdo něco podobného píše. 
Za banner děkuju grafičce, ze stránky na níž je odkaz v levém menu. :)
Pro dnešek začneme Prózou a Poezií a Základními vyprávěcími způsoby.

Próza
- Představuje běžnou, přirozenou formu vyjádření.
- Při psaní se jednotlivá slova spojují do vět, věty do odstavců a odstavce do kapitol. Prozaické dílo se může obejít i bez odstavců a kapitol.
- Prozaické dílo poznáváme prostřednictvím děje a jeho vypravování.
- Můžeme rozlišovat formy řeči, třeba řeč přímá a nepřímá. 
- Vyprávění se může odehrávat jako monolog či dialog.

Základní vyprávěcí způsoby
ich-forma - vyprávění v 1. osobě j.č.
Byl jsem prolhaný kluk. Má fantazie byla pořád v provozu. Četl jsem si knihu.
er-forma - vyprávění v 3. osobě j.č.
Při západu slunce se přikrčil u cesty. Uvařil si skromnou večeři. Pozoroval jak se barvy mění.
wir-forma - vyprávění v 3. osobě mn.č.
Byli jsme u řeky, a pozorovali jsme plující kachny. Malovali jsme stylistické obrazy.

Poezie
- Od prózy se odlišuje grafickou i zvukovou stránkou.
- Poezii známe jako básně ve kterých jsou sloky, verše, rýmy a rytmus. Obecně básničky co se rýmujou jsou poezie. Tak samo se ale básně rýmovat nemusí!
- Básně jsou základním útvarem celé poezie, můžeme je seskupit do většího celku - sbírky. 

Slovníček pro dnešní "hodinu"
verš - základní složka básnického textu, může a nemusí být shodný s větou
sloka - oddělená skupina veršů
rytmus - uspořádání zvukových prvků verše (počet slabik, střídání přízvuku), pro pochopení si řekněte nějaké slovo a část říkáte pomaleji a část rychleji
rým - zvuková shoda na konci slov (pán-kapitán, spát-zdát, snít-bdít), slova která zní podobně
monolog - mluví jedna postava (v dramatu může monolog představovat to že jedna osoba bude mluvit pouze k divákům)
dialog - mluví dvě a více postav mezi sebou (v dramatu se při dialogu obracejí postavy především na sebe)
ich-forma - vyprávění v 1. osobě jednotného čísla
er-forma - vyprávění v 3. osobě jednotného čísla
wir-forma - vyprávní v 3. osobě množného čísla

Doufám že se to dalo přežít, že vás to moc nenudilo a případně jste si i něco ujasnili. Jestli máte nějaké přání/vytknutí tak budu moc ráda když mi napíšete komentář. :)

Zašitá v knihách

Žádné komentáře:

Okomentovat