Hodiny literatury #3 - Literární epochy & Básnické prostředky


Tak pro dnešní hodinu vám představím některé Básnické prostředky, a pokusím se vám trochu popsat literární epochu. Epochy v učebnicích nemám, ale prostředky jsme zrovna brali ve škole. Za nápad pro dnešní hodinu děkuji Marky z blogu (marky-books.blogspot.cz).

Literární epocha
- přijímá pojem žánru, buduje složitý a závazný systém několika žánrů.
- Epochy, které odmítají a stírají hranice mezi různými žánry, jsou na tomto založeny (např. stírají hranice mezi realitou a fikcí/představou) – tyto epochy nazáváme genologickým nominalismem (autorem například  Benedetto Croce). 
- Zjednodušeně bych tedy řekla dílo, které je složeno z několika různých odlišných žánrů.

Básnické prostředky
- Básnické tropy (Básnické přívlastky) jsou založeny na obměnách, původní trvalé významy jsou potlačeny a vzniká nový význam.
- Chtěla bych vám představit nejčastější pojmy, s kterými se můžete setkat třeba i ve škole, vybrala jsem ty se kterými se já osobně setkávám, a ty které mi přišly nějak zajímavé, samozřejmě jich existuje mnohem víc, ale to by bylo opravdu dlouhý seznam. 
- U některých zjistíte že víte co znamená charakteristika, ale samotný název prostředku třeba neznáte.

Ty které můžeme znát třeba ze školy, my jsme na to nedávno psali test:
Přirovnání – dělí se na to, co přirovnáváme a na to, co charakterizujeme (např. hezká jako princezna, hladový jako vlk)
Anafora – opakování slov na začátku veršů
Epanastrofa – opakování slova na konci prvního a na začátku druhého verše
Epifora – opakování slov na konci verše
Apostrofa – oslovení, řečnická otázka (oslovení nepřítomné osoby, ideje nebo věci)
Alegorie (jinotaj) – souvisí s bajkami, je to poučení vyplývající z bajek
Epiteton (= básnický přívlastek) – obyčejný přívlastek je např. krásný den, blonďaté vlasy, básnický přívlastek je např. božský den, zlaté vlasy
Hyperbola - založena na neobvyklém zvětšení určitého jevu (např.: Stokrát jsem tě prosila ...)
Ironie - to co bylo řečeno má ve skutečnosti opačný význam
Kontrast - záměrné umístění jevů, slov či myšlenek s opačným významem vedle sebe
Metafora – slovo nebo sousloví, kde se významy propojují na základě smyslově vnímané podobnosti
Oxymoron – spojení slov, které nedává smysl (např. zdravý nemocný, hezky oblačno, živá mrtvola…)
Přirovnání – u dvou jevů najdeme jasný společný znak, který se nějak podobá (Jak, jako, zpíval jako slavík). Většinou nelze určit hranici mezi přirovnáním a metaforou

Ty se kterými se moc nesetkávám, ale ráda bych je zmínila:
Aliterace - opakování stejných hlásek na začátku veršů
Figura – je založena na pravidelném seskupování slov a vět, zdůrazňuje myšlenky
Epizeuxis – opakování slov v jedné větě nebo verši
Aliterace – opakování shodné hlásky na počátku slov
Personifikace (= zosobnění) – znamená, že lidské vlastnosti jsou přisuzovány věcem, zvířatům, ale i abstraktním věcem (stůl pláče nad tím, jak do něj bušíš)

Pokud máte jakékoliv připomínky nebo přání na další hodinu sem s nimi. :)

Zašitá v knihách

Žádné komentáře:

Okomentovat