Hodiny literatury #4 - Funkce literatury & Ústní slovesnost


Po dlouhé době bude trochu té teorie.
Funkce literatury
Za jakým účelem tady literaturu vlastně máme? Přesně na tuto otázku nám odpoví téma literární funkce, které se jako takové řadí do normální osnovy literatury.
Estetická – základní funkce literatury, pozorujeme postup díla a celou jeho charakteristiku.
Vzdělávací – má za úkol poučit čtenáře, rozvíjet jeho znalosti o světě, typickým příkladem jsou knihy Geralda Durrela, kromě zajímavých a většinou humorných příběhů přinášejí i mnoho přírodovědných poznatků.
Výchovná – každé dílo má výchovné prvky, základem je ovlivnění našeho názoru, morálky, popř. představy o dobru a zlu, příkladem šel např. Jaroslav Foglar.
Formativní – rozvíjí naše vnímání, fantazii, schopnost hlubšího zamyšlení, vidění světa v jiných souvislostech, pomáhá utvářet, formovat naši osobnost.
Společenská – dílo významně ovlivňuje celou společnost (např. tím, že upozorní na závažný problém).
Zábavná – při četbě takového díla se můžeme uvolnit, odpočinout si a zapomenout na starosti.
Ústní slovesnost
- Je součástí folkloru. Vlastně toto téma všichni známe, jen by asi většinu z nás nenapadlo, že to má nějaký název.
- Je to v podstatě mluvená literatura, vznikla ještě před samotnou literaturou a to proto, že všichni lidé neuměli číst a psát, a tak se příběhy posílaly dál ústně.
- Velmi názorným dílem je Faust, kde se míhají obě části – původně vypravování, poté zpracováno několika autory, nejznámější je Johann Wolfgang Goethe. Mohu říct z vlastních zkušeností, že Fausta jsem ve škole probírala.
- Ústní slovesnost má několik vlastních znaků, vyjadřuje kolektivní (společnou) zkušenost, názory, představy, přesvědčení nějaké skupiny (např. o tom jak vznikl náš svět). Většina autorů děl není známa. Vyprávění bylo podle vypravěčů omezováno, přikrášlováno, obohaceno či obměněno.
Nejrozšířenější žánry – zaříkávadla, lyrické písně, přísloví, pověsti, báje, pohádky, pověrečné historky, povídky a loutkové hry.

Doufám že jste si něco zopakovali, nebo se dozvěděli něco nového. Budu ráda když mi řeknete, co by jste se rádi dozvěděli v příštím díle. Dejte mi vědět jestli stojíte o rozbor nějakých děl, případně představení nějakého autora a jeho děl. Nápady i připomínky mi napište do komentářů! :)

Zašitá v knihách

Žádné komentáře:

Okomentovat