Hodiny literatury #5 - Obecná antika

Jednou jsem trochu brouzdala blogem, a napadlo mě, že bych mohla zase obnovit rubriku Hodiny Literatury. Jelikož poslední díl byl v březnu, a já jsem poté už na rubriku nějak neměla čas, ráda bych jí teď obnovila. Zase se budu opět inspirovat školou a dodatkovými učebnicemi. Budu ráda, pokud si se mnou učivo zopakujete nebo se naučíte něco nového. Dnes se budeme věnovat začátku literatury, která pochází jak jinak než z Antiky.

Antická kultura
Co je to vlastně antická kultura? Je to kultura starověkého Řecka a Říma. Antické kultuře v Řecku předcházely starší egejské civilizace - kykladská a minojská. Antika je dodnes považována za základ celé evropské civilizace.
- Období antiky - 8. st. př. n. l. - 5. st. n. l. → starověk střídá středověk
- Řekové založili olympijské hry - zrušeny ve 4.st.n.l. → obnoveny až 1896 díky Pierre de Coubertovi
Pojmy:
- polyteismus (mnohobožství) - Zeus-Jupiter, Héra-Juno, Poseidón-Neptun, Afrodité-Venuše (Zde  by už fanoušci Percyho Jacksona mohli začít dávat pozor)
Jméno jednoho boha bylo ve dvou různých zemích jíné: Zeus (řecká možnost) - Jupiter (Římská možnost)
- kalokagathia - člověk krásný tělem i duší
- alfabeta - písmo Řeků, které převzali od Féničanů
- latinka - písmo Římanů

Přestože své „hodiny“ zaměřuji na literaturu, měli bychom znát alespoň nějaké památky z Řecka a Říma, jelikož se pojí třeba s různými pověstmi/bajkami.
Umělecké památky Řecka
V Řecku se v antice používaly především tři architektonické styly - dórský, iónský, korintský.
- amfiteátr - řecké divadlo; vystavěno stupňovitě do půlkruhu kvůli ozvučení, při hraní divadelních her tak bylo slyšel z každého místa úplně stejně
- athénská Akropolis - chrám Pantheon
- chrám Knóssos (na ostrově Kréta, nacházel se zde pověstný labyrint s Minoturem)
- Artemidin chrám v Efezu
- Mauzoleum (hrobka) v Holikaramassu
- Rhódský kolos - socha boha Hela

Umělecké památky Říma
- Koloseum - římské „divadlo“, konaly se zde gladiátorské zápasy, je stavěno do kulatého tvaru
- Panteon v Římě (místo posledního odpočinku)
- Forum Romanum (hlavní římská "ulice")
- Kapitol - socha vlčice kojící Romula a Rema
- Carcallovy lázně
- akvadukt - vedení vody
- cloaca maxima - kanalizace pod Římem

Přiučili jste se něco nového? Bavily by vás opět jednou za čas takovéto články?

Zašitá v knihách

Žádné komentáře:

Okomentovat